Vergoeding en wetgeving

U wilt graag Helpende hand mantelzorgondersteuning inschakelen, maar u heeft nog een aantal praktische vragen? Lees verder of bel (0578) 700 211 en stel uw vraag aan de Helpende hand medewerkers. Ook kunt u een e-mail sturen naar welkom@onzehelpendehand.nl. Wij helpen u snel en graag.

Aansprakelijkheidsverzekering
Als maatschappelijk betrokken organisatie heeft Helpende hand mantelzorgondersteuning een aansprakelijkheidsverzekering voor alle Helpende handen afgesloten. U kunt hier een beroep op doen als uw eigen verzekering een eventuele schade niet dekt. Deze verzekering is inbegrepen bij het uurtarief. Houdt u rekening met een eigen risico per schademelding.

Persoonsgebonden budget
Mogelijk ontvangt u een PersoonsGebonden Budget (PGB). Een PGB is een bedrag waarmee u zelf (aanvullende) mantelzorg en ondersteuning kunt inkopen. De Sociale VerzekeringsBank (SVB) verstrekt zo’n PGB. U bepaalt bij een PGB zelf hoe, wanneer en van wie u ondersteuning wil ontvangen. U kunt dit budget gebruiken voor de inzet van een Helpende hand.

Mantelzorgondersteuning als aftrekpost inkomstenbelasting via de Belastingdienst
Zodra u zelf Helpende hand inzet vanwege uw ziekte of beperking, dan kunt u deze kosten mogelijk aftrekken via de Belastingdienst. Deze aftrekpost van uw inkomstenbelasting gaat onder de noemer ‘extra gezinshulp’. Op de website van de Belastingdienst leest u meer informatie.

Vergoedingen
De kosten voor mantelzorgondersteuning kunt u mogelijk vanuit een PersoonsGebonden Budget (PGB) betalen.

Er zijn verschillende soorten PGB:

  • Ondersteuning aan huis vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
    Dit PGB vraagt u aan bij het zorgloket van de gemeente. Met dit pgb kunt u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of persoonlijke begeleiding inkopen.
  • Langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (WLZ)
    Dit PGB vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestellen Zorg (CIZ). Hiermee kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en zorg inkopen. Dit PGB is bedoeld voor chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
  • Een PGB vanuit de Zorgverzekeringswet
    Dit PGB vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar. Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. Dit PGB is bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben.

Op de overheidswebsite Regelhulp.nl vindt u meer informatie over zorg en ondersteuning. Ook leest u hier bijvoorbeeld welke voorwaarden hiervoor gelden en hoe u zelf een pgb kunt aanvragen.

Aanvragen persoonsgebonden budget
Een mantelzorgmakelaar of uw casemanager (als u die u is toegewezen) kan u helpen bij het aanvragen van een PGB. De kosten van de mantelzorgmakelaar worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Bel met Helpende hand mantelzorgondersteuning of stuur een e-mail als wij u vervolgens kunnen helpen met het aanmaken van uw portaal bij de SVB of u verder kunnen informeren over dit traject.

Wanneer de kosten voor mantelzorgondersteuning niet vergoed kunnen worden vanuit een PGB zoals hierboven beschreven, dan zijn de kosten meestal voor een gedeelte of helemaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Mantelzorgondersteuning als aftrekpost inkomstenbelasting via de Belastingdienst
Zodra u zelf Helpende hand mantelzorgondersteuning inzet vanwege uw ziekte of beperking, dan kunt u deze kosten mogelijk aftrekken via de Belastingdienst. Deze aftrekpost van uw inkomstenbelasting gaat onder de noemer ‘extra gezinshulp’. Op de website van de Belastingdienst leest u meer informatie.

Heeft u hierover vragen? Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Wilt u meer weten? Wij staan u graag te woord!
Klikt u hier om contact met ons op te nemen.