Vergoeding en wetgeving

U wil graag Helpende hand inschakelen, maar u heeft nog een aantal praktische vragen? Lees verder of bel (0578) 700 211 en stel uw vraag aan de Helpende hand medewerkers. Ook kunt u een e-mail sturen naar welkom@onzehelpendehand.nl. Wij helpen u snel en graag.

Aansprakelijkheidsverzekering
Als maatschappelijk betrokken organisatie heeft Helpende hand een aansprakelijkheidsverzekering voor alle Helpende handen afgesloten. U kunt hier een beroep op doen als uw eigen verzekering een eventuele schade niet dekt. Deze verzekering is inbegrepen bij het uurtarief. Houdt u rekening met een eigen risico per schademelding.

Persoonsgebonden budget
Mogelijk ontvangt u een PersoonsGebonden Budget (PGB). Een PGB is een bedrag waarmee u zelf (aanvullende) mantelzorg en ondersteuning kunt inkopen. De Sociale VerzekeringsBank (SVB) verstrekt zo’n PGB. U bepaalt bij een PGB zelf hoe, wanneer en van wie u ondersteuning wil ontvangen. U kunt dit budget gebruiken voor de inzet van een Helpende hand. Het PGB wordt rechtstreeks aan uw Helpende Hand betaald en door ons bemiddeld.

Mantelzorgondersteuning als aftrekpost inkomstenbelasting via de Belastingdienst
Zodra u zelf Helpende hand inzet vanwege uw ziekte of beperking, dan kunt u deze kosten mogelijk aftrekken via de Belastingdienst. Deze aftrekpost van uw inkomstenbelasting gaat onder de noemer ‘extra gezinshulp’. Op de website van de Belastingdienst leest u meer informatie.

Vergoedingen
De kosten voor mantelzorgondersteuning kunt u mogelijk vanuit een PersoonsGebonden Budget (PGB) betalen. Pgb is een vergoeding van de overheid. Hiermee kunt u zelf bepalen welke ondersteuning u wilt inzetten.

Er zijn verschillende soorten pgb:

  • Ondersteuning aan huis vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
    Dit pgb vraagt u aan bij het zorgloket van de gemeente. Met dit pgb kunt u bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of persoonlijke begeleiding inkopen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de mantelzorgondersteuner rechtstreeks uit.
  • Langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
    Dit pgb vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestellen Zorg (CIZ). Hiermee kunt u zelf uw zorgverleners kiezen en zorg inkopen. Dit pgb is bedoeld voor chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening.
  • Een pgb vanuit de Zorgverzekeringswet
    Dit pgb vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar. Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket. Dit pgb is bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben.

Op de overheidswebsite Regelhulp.nl vindt u meer informatie over zorg en ondersteuning. Ook leest u hier bijvoorbeeld welke voorwaarden hiervoor gelden en hoe u zelf een pgb kunt aanvragen.

Aanvragen persoonsgebonden budget
Een mantelzorgmakelaar kan u helpen bij het aanvragen van een pgb. Op zoek naar een mantelzorgmakelaar? Vraag het ons gerust. De kosten van de mantelzorgmakelaar worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Bel met Helpende hand of stuur een e-mail.

Wanneer de kosten voor mantelzorgondersteuning niet vergoed kunnen worden vanuit een pgb zoals hierboven beschreven, dan zijn de kosten meestal voor een gedeelte of helemaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Heeft u hierover vragen? Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Wilt u meer weten? Wij staan u graag te woord!
Klikt u hier om contact met ons op te nemen.