Privacybeleid

Helpende hand mantelzorgondersteuning BV gevestigd aan de Beekstraat 1 te (8162 HA) Epe, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80888836 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid uiteengezet. Ook leest u hier welke gegevens dit zijn en hoe u rechten hieromtrent kunt uitoefenen.

 

Contactgegevens

De contactgegevens van Helpende hand mantelzorgondersteuning BV zijn:

 

Website       www.helpendehand.site

E-mail          welkom@onzehelpendehand.nl

Telefoon      0578-700211

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Helpende hand mantelzorgondersteuning BV verwerkt uw persoonsgegevens omdat u van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat u deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Helpende hand mantelzorgondersteuning BV haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

 

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 

 • BSN
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld:
  in correspondentie en telefonisch met ons deelt;
  voor het maken van een goed profiel ten behoeve van de zoektocht naar een passende Helpende hand;
  of als Helpende hand door een profiel voor onze website te maken.

 

De gespecificeerde gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst), of omdat u hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

Helpende hand mantelzorgondersteuning BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de verplichte uitwisseling met de Belastingdienst.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Helpende hand mantelzorgondersteuning BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

 

Bewaarperiode persoonsgegevens

Helpende hand mantelzorgondersteuning BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of op grond van de wet wordt vereist.

Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, zeven (7) jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt twee (2) jaar dan wel twee (2) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.
Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Helpende hand mantelzorgondersteuning BV uw persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Helpende hand mantelzorgondersteuning BV verkoopt uw gegevens niet aan derden. Helpende hand mantelzorgondersteuning BV zal uw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Helpende hand mantelzorgondersteuning BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Helpende hand mantelzorgondersteuning BV deelt uw gegevens met de volgende categorieën derden: overheidsinstanties, leveranciers van administratieve software, leveranciers van financiële software, partijen die betalingen verwerken.

 

Cookies en aanverwante technieken

Helpende hand mantelzorgondersteuning BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Helpende hand mantelzorgondersteuning BV gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

 

Links naar andere websites
Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Helpende hand mantelzorgondersteuning BV draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die u bezoekt.

 

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Helpende hand mantelzorgondersteuning BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u door te sturen, of naar een ander door u aan te wijzen bedrijf.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@onzehelpendehand.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Helpende hand mantelzorgondersteuning BV wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Beveiliging van persoonsgegevens

Helpende hand mantelzorgondersteuning BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Helpende hand mantelzorgondersteuning BV heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan. Helpende hand mantelzorgondersteuning BV beschikt over een SSL certificaat. Een SSL-certificaat verhoogt de veiligheid van de website door de gegevens te versleutelen. De gegevens zijn niet leesbaar als deze worden onderschept door onbevoegde personen.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de op pagina 1 genoemde contactgegevens.

privacy

 

Versie februari 2021