Nieuwsmantelzorg ondersteuning steuntje in de rug

Op 4 november bezegelen wethouder Lia de Waard en Karin Meijer van Helpende Hand de samenwerking met het project Steuntje in de rug. Inwoners van de gemeente Epe kunnen hiermee eenvoudig en snel via het WMO loket ondersteuning ontvangen. “Een mooie samenwerking tussen de Gemeente Epe en Helpende hand waarmee we een gat vullen in onze zorgdienstverlening,” aldus wethouder Lia de Waard.

En daarmee duidt De Waard op voorzieningen voor eenvoudige ondersteuningsvragen. “Denk hierbij aan begeleiding naar sociale activiteiten, hulp bij het organiseren van het huishouden, netwerk opbouwen, samen sociale vaardigheden oefenen of opvoed- en opgroeiondersteuning.” Zodoende kwam begin 2021 de Gemeente Epe in gesprek met Helpende hand. Na diverse gesprekken met de Gemeente Epe heeft Helpende hand een projectplan aangeboden. Hieruit is in zeer korte tijd het project ‘Steuntje in de rug’ tot stand gekomen.

Eenvoudig toegankelijk

Met het project ‘Steuntje in de rug’ wordt de ambitie waargemaakt om dichtbij de inwoners eenvoudig toegankelijke ondersteuning te bieden. “Dat helpt bij onze ambities om het makkelijker te maken voor inwoners om langer thuis te wonen, preventieve oplossingen te bieden en voorzieningen te bieden waardoor mensen kunnen meedoen aan de samenleving.”

Wet maatschappelijke ondersteuning

De gemeente Epe is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dat houdt in dat de gemeente ondersteuning organiseert voor inwoners die hulp nodig hebben bij het leiden van een zelfredzaam leven en het deelnemen aan de samenleving.

Hiervoor zijn diverse diensten en producten beschikbaar zoals het verstrekken van hulpmiddelen ter ondersteuning van de mobiliteit of huishoudelijke ondersteuning om het huis schoon en leefbaar te houden. Daarnaast ontwikkelt de Gemeente Epe doorlopend nieuwe initiatieven voor haar inwoners.

Ondersteuning aan huis

Helpende hand ondersteunt mantelzorgers aan huis. De inzet kan zeer uiteenlopend zijn, van praktische hulp tot persoonlijke ondersteuning. Helpende Hand wordt binnen het project ‘Steuntje in de rug’ ingezet als de ondersteuningsvraag te zwaar is voor een vrijwilliger en te licht voor een hooggeschoolde professional. Dit ondersteuningsaanbod werd nog gemist en ‘Steuntje in de rug’ sluit hier prachtig op aan.